เวิ้งฟ้า-พระจันทร์ซ่อนกาย https://waan-jai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=12&gblog=1 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของลิง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=12&gblog=1 Sat, 14 May 2011 21:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=1&gblog=14 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[เวิ้งฟ้า-ตามหาจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=14-05-2011&group=1&gblog=14 Sat, 14 May 2011 4:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=02-06-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=02-06-2008&group=1&gblog=13 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงเงาจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=02-06-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=02-06-2008&group=1&gblog=13 Mon, 02 Jun 2008 17:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-04-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-04-2008&group=1&gblog=12 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอยลม - ว่างเปล่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-04-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-04-2008&group=1&gblog=12 Mon, 07 Apr 2008 21:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=05-12-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=05-12-2007&group=1&gblog=11 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[หญ้าไร้นาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=05-12-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=05-12-2007&group=1&gblog=11 Wed, 05 Dec 2007 6:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-12-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-12-2007&group=1&gblog=10 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[River Of No Return]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-12-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-12-2007&group=1&gblog=10 Tue, 04 Dec 2007 2:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=10-03-2010&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=10-03-2010&group=10&gblog=3 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเคล็ดลับการฝึกกินเจมาแนะนำค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=10-03-2010&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=10-03-2010&group=10&gblog=3 Wed, 10 Mar 2010 22:48:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=22-11-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=22-11-2009&group=10&gblog=2 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศโลบายการเผชิญกรรม โดย ดร. ไชย ณ พล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=22-11-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=22-11-2009&group=10&gblog=2 Sun, 22 Nov 2009 19:24:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=10&gblog=1 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกใจ : หลวงพ่อชา สุภัทโท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=10&gblog=1 Mon, 13 Jul 2009 9:52:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-02-2011&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-02-2011&group=8&gblog=8 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[Green Tara Mantra ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-02-2011&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-02-2011&group=8&gblog=8 Fri, 04 Feb 2011 18:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=28-03-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=28-03-2010&group=8&gblog=7 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดธิเบต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=28-03-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=28-03-2010&group=8&gblog=7 Sun, 28 Mar 2010 15:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-02-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-02-2010&group=8&gblog=6 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[Heart Sutra]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-02-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-02-2010&group=8&gblog=6 Sat, 20 Feb 2010 1:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-01-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-01-2010&group=8&gblog=5 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดธิเบต : มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-01-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=04-01-2010&group=8&gblog=5 Mon, 04 Jan 2010 19:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=08-11-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=08-11-2009&group=8&gblog=4 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=08-11-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=08-11-2009&group=8&gblog=4 Sun, 08 Nov 2009 19:25:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=3 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[Da Bei Zhou : ไม่ได้เวอร์นะ แต่เพราะมากแทบไม่น่าเชื่อ !!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=3 Wed, 01 Jul 2009 22:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=2 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้าเป้ยโจว - อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ( สวดตามได้ )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=8&gblog=2 Wed, 01 Jul 2009 9:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-06-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-06-2009&group=8&gblog=1 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[มหากรุณาธารณีสูตร ธิเบต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-06-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-06-2009&group=8&gblog=1 Tue, 16 Jun 2009 9:20:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=7&gblog=3 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายเคง - จ๊อบ บรรจบ ( แนะนำ )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=01-07-2009&group=7&gblog=3 Wed, 01 Jul 2009 22:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-06-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-06-2009&group=7&gblog=2 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไร่เลย์ ภาค 2 : จ๊อบ บรรจบ พร้อมเนื้อเพลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-06-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=07-06-2009&group=7&gblog=2 Sun, 07 Jun 2009 17:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=06-06-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=06-06-2009&group=7&gblog=1 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงเกาะสมุย : Deep O Sea พร้อมเนื้อเพลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=06-06-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=06-06-2009&group=7&gblog=1 Sat, 06 Jun 2009 23:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=6&gblog=6 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวอีสานรอรัก : น้องเป็นสาวขอนแก่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=13-07-2009&group=6&gblog=6 Mon, 13 Jul 2009 10:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-03-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-03-2009&group=6&gblog=5 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าว : บานเย็น รากแก่น ( North-East )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-03-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=20-03-2009&group=6&gblog=5 Fri, 20 Mar 2009 18:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=3 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าจันท์ผมหอม - สุนทรี เวชานนท์ ( North )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=3 Sun, 15 Mar 2009 18:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=2 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากใจไปบ้าน - ost.เหนือทรายใต้ฟ้า ( South )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=2 Sun, 15 Mar 2009 17:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=1 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[แว่วเสียงซึง - อรวี สัจจานนท์ ( North )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-03-2009&group=6&gblog=1 Sun, 15 Mar 2009 17:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-08-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-08-2007&group=1&gblog=8 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนทรียะ .. ลำพังคนเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-08-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=16-08-2007&group=1&gblog=8 Thu, 16 Aug 2007 21:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=6 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[รอเจ้ามาชม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=6 Wed, 15 Aug 2007 18:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=5 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[สันโดษอ้างว้าง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=5 Wed, 15 Aug 2007 18:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=3 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระท่อมคนคอย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=3 Wed, 15 Aug 2007 18:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=2 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิเวก ครั้งที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=2 Wed, 15 Aug 2007 18:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=1 https://waan-jai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิเวก ครั้งที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waan-jai&month=15-08-2007&group=1&gblog=1 Wed, 15 Aug 2007 18:53:51 +0700